Awanama 01/13/2021 (Wed) 12:29:34 No.6905 del
>>6889
Rizal? Aburizal bakrie??? :v