Awanama 01/14/2021 (Thu) 11:27:41 No.6968 del
>>6956
>cina
>menolak demokrasi dan prefer sistem satu partai
Kenapa saya tidak kaget