Awanama 03/01/2021 (Mon) 07:08:12 No.8599 del
>>8594
>berjaya
kirain gw ini topik lagi serius kok lu malah ngelucu wan