Awanama 05/16/2021 (Sun) 18:21:18 No.9937 del
yang Islam itu biasanya yang berkulit kotor dan low IQ (e.g. Javanese pribumi) makannya selalu nyalahin yang lain, psyop,not real Muslim dll. Orang Islam secara kultural ga diajarin responsibility, jadi makannya semua negara Islam itu shithole.