スペク 06/09/2021 (Wed) 16:39:55 Id: 4ec89f No.128446 del
(3.08 MB 1932x3117 90436574_p0.png)
>>128444
Just to spite the Horse.