/klpmm/ - Klaipėdos Merginu Myletojai

Jei yra merginos apie jas rekia diskutuoti!

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom


Užlūžo bordas, bet pagaliau grįžom!

Expand All Images


Esat kasnors buves? As 01/31/2020 (Fri) 11:33:12 [Preview] No. 296
Labai retai ir trumpai būna skelbimas. Bet atrodo gera tokia


Bb 01/31/2020 (Fri) 12:58:46 [Preview] No.297 del
Niekas?


Buvęs Jonas 02/17/2020 (Mon) 11:45:51 [Preview] No.302 del
Esu buvęs, merginos išvaizda visai nieko. Nėra labai kūda, į stambiąją pusę. Bet oralinį daro fantastiškai. Rekomenduoju.Top | Return | Catalog | Post a reply