sage sage 03/05/2021 (Fri) 19:36:35 Id: c2dcf6 No.17248 del
Also, keep in mind the headline. "Welcome to hate jews /news/".
Крім того, майте на увазі заголовок. "Ласкаво просимо ненавидіти євреїв / новини /".
This is in regard to any future posts. Translate to English. Type more than one sentence. Provide a link to your news.
Це стосується будь-яких майбутніх посад. Переклад на англійську мову. Введіть кілька речень. Надайте посилання на свої новини.