Путин хуйло 03/18/2023 (Sat) 12:58 Id: 27628c No.133175 del
(547.28 KB 206x214 Граарг.gif)
>>133167
>Преемник пидора
Смищно звучик.