Путин хуйло 03/18/2023 (Sat) 15:19 No.133265 del
Кац - cazzo какац.