Путин хуйло 09/18/2023 (Mon) 03:15 Id: 1caeed No.316527 del
>>316526
че эт с патрушизом? подался в хрюши вслед за лягухом?