Путин хуйло 02/12/2024 (Mon) 12:17 Id: a5862f No.424507 del
>Иди нахуй.
Шо такое, неприятно?