Путин хуйло 07/09/2024 (Tue) 17:12 Id: 2b5700 No.553289 del
>>553187
да покормите же клонов, изверги