Путин хуйло 07/10/2024 (Wed) 06:28 Id: 512c45 No.553662 del
>>553661
>Общим собрание
Эт на мочане собиралися то?