Anonymous 08/01/2020 (Sat) 11:49:27 No.1769 del
(51.17 KB 400x451 1538268651407.jpg)
Nem, még mindig szar.