Anonymous 12/28/2022 (Wed) 10:10 No.5486 del
(132.56 KB 1200x1093 robot.jpg)
>>3447
Alternatív változat.