h 02/17/2021 (Wed) 13:25:24 Id: 52ffac No.5882 del
O buna kurvu kurios nieko nevartoja? nesutikau dar. kaip sita vadinas?