Ziemniak 07/10/2024 (Wed) 20:12 No.3863 del
o kurwa ale jebło piorunem aż się zlękłem przez słuchawki