/ancapgenc/ - anarko-kapitalist gençlik

vergi hırsızlıktır !!!

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(22.31 KB 728x492 flag (1).png)
THE VENOM PROJECT PSİKOLOJİK SAVAŞ DOKTRİNİ Anonymous 07/03/2021 (Sat) 11:18:52 [Preview] No. 23 [Reply] [Last 50 Posts]
1.GİZLİ OL

Sadece internette gizli yada az popüler yerlerde ancap olduğunu belirt ama eğer büyük kitleler olduğunu anlarsa geri adım atma bu daha fazla şüphe çeker
zamana bırak.

2.KAMUFLE OL

Ancap kimliğini saklamak için sağ ve sol partilere,gruplara,derneklere hatta devlete sız
bu sana eylemlerde kullanmak için parasal kaynak,mevki ve kitle sağlar.

3.ANCAP DÜZENE ULAŞMADAN NAP GEÇERSİZ

Devlet daha biz doğmadan crony kapitalistler ve onların kuklaları gruplar tarafından
aslında bütün haklarımız gasp edilmiştir yada gasp edilmeye açık hale getirilmiştir
ayrıca bize sus payı olarakta kapitalizmden çok kısıtlı olarak yararlanma hakkı verilmiştir
böyle bir düşmanla nap'e uyarak savaşmak manasızdır ancak onlarla savaşırken mümkün olduğunca masum halka zarar verme.

Message too long. Click here to view full text.Anonymous 07/07/2021 (Wed) 22:16:47 [Preview] No.24 del
tmm(153.81 KB 1440x1440 979898.jpg)
hala özgür gençlik discordunda olmayan varsa Anonymous 04/29/2021 (Thu) 15:51:45 [Preview] No. 20 [Reply] [Last 50 Posts]


Anonymous 06/10/2021 (Thu) 06:13:40 [Preview] No.21 del
resimdeki oysa, oğlan amcığını görmek isterim...(55.50 KB 800x562 1618808799-0.jpg)
NFT TİCARETİ YAPIN ORUSPU ÇOCUKLARI !!! MOD 04/19/2021 (Mon) 05:09:13 [Preview] No. 19 [Reply] [Last 50 Posts]
NFT ticareti ile ilgilenenler için ve desteklemek isteyenler için referanslı link https://opensea.io/?ref=0xf62eef3f220c9aca893c9c4ff95c7b40ed862943renkleri mutualizme benziyor ancapgenc 03/21/2021 (Sun) 21:14:22 [Preview] No. 17 [Reply] [Last 50 Posts]anarcho capitalsit town graymarketpie 03/13/2021 (Sat) 16:03:25 [Preview] No. 16 [Reply] [Last 50 Posts]
çok hoş göndermeler varanarcho capitalsit town xavier 03/13/2021 (Sat) 15:54:09 [Preview] No. 15 [Reply] [Last 50 Posts]
çok hoş göndermeler varANCAPGENC DEMO VERSION PARTS-1-2-3 ancapgenc 02/27/2021 (Sat) 17:24:42 [Preview] No. 14 [Reply] [Last 50 Posts]
no text(114.26 KB 888x499 3o5u3v.jpg)
ANCAP&LAVEYAN SATANİST&CORONA-CHAN İTTİFAKI Anonymous 04/19/2020 (Sun) 08:11:35 [Preview] No. 1 [Reply] [Last 50 Posts]
bu ittifağı kesinlikle destekliyorum birincisi laveyan satanizm ile uyuşan bir çok noktası var ikincisi dünyanın %99.9'u normie'lerden oluşuyor,corona-chan belki bizden birkaç kişi öldürmüş olabilir fakat on binlerce normie'yi öldürdü üçüncü sebep ise corona-chan hentai çok iyi


big ku-koronachan-klan wizard 04/20/2020 (Mon) 05:49:39 [Preview] No.2 del
#heilcoronachan


Anonymous 12/10/2020 (Thu) 16:36:31 [Preview] No.12 del