/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(3.00 MB 134x120 1830646551[1].gif)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/19/2023 (Tue) 16:53 [Preview] No. 1972
Sąsiedzi stanęli w obronie zatrzymanych. Policjanci musieli wezwać posiłki
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-pobicie-i-zniewazenie-sasiedzi-staneli-w-obronie-zatrzymanych-7350653
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
Here J Come - https://rentry.co/32oemTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return