/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(407.58 KB 180x120 1959274875[1].gif)
JEBAĆ KURWE POLICJE Anonymous 09/19/2023 (Tue) 17:20 [Preview] No. 1974
Donald Tusk
@donaldtusk
42m
Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS.
https://nitter.unixfox.eu/donaldtusk/status/1704171713640955987#m
milicyjnei kurwy przestaniesz sie bac będziesz z niei sie śmiać ㋛
Here J Come - https://rentry.co/32oemTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return