/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.65 MB 149x120 806946849[1].gif)
Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/07/2023 (Tue) 19:10 [Preview] No. 2049
Tomasz Piątek #ResetObywatelski
@Tomasz5ek
2h
Sierpień 1980. Nie ma kiełbasy do chleba. Polska strajkuje.
Tymczasem pewna obywatelka PRL za zgodą esbeków wybiera się na... Majorkę.
To Bożena @BorysSzopa
Obecnie główna przedstawicielka "Solidarności" w PiS, ulubienica @AndrzejDuda
https://nitter.unixfox.eu/Tomasz5ek/status/1721924753919803515?84f995df547bff7355dde1313d5f5d18=84f995df547bff7355dde1313d5f5d18
https://coub.com/view/175f63
Here J Come - https://rentry.co/32oemTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return