/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.99 MB 213x120 960474821[1].gif)
Tak polsko- języczny kontrwywiad wojskowy obciąga kutasa Anonymous 11/09/2023 (Thu) 18:15 [Preview] No. 2053
Stanisław Żaryn
@StZaryn
5h
Pan Prezydent @AndrzejDuda mianował oficerów na stopnie generalskie. Wśród uhonorowanych m. in. Szef #SKW, od dziś generał Maciej Szpanowski.
Gratulacje!
@prezydentpl @BBN_PL
https://nitter.unixfox.eu/StZaryn/status/1722587239547355153#m
https://coub.com/view/152mre
Here J Come - https://rentry.co/32oemTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return