/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(21.36 KB 1280x691 Flag_of_Ido.svg.png)
Mi malamas idon kaj idistojn Anonymous 08/25/2021 (Wed) 22:34:06 [Preview] No. 175
Kaj vi ĉiuj devus malami ilin! ĉar vivo estas plibona kiam vi malamas ion tiel stulta kiel idistoj eĉ ilia flago estas stultega


Anonymous 08/29/2021 (Sun) 21:58:07 [Preview] No.187 del
>>175
Ido tute ne danĝerelbas, ĝi estas nur memeo por ŝercaĉfarantoj (jen la ekzemplo). Mi malamas ’ri’ kaj aliajn reformabomenaĵojn kiuj neendas kaj estas verŝajne danĝerajTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return