/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Jen nova jaro Anonymous 01/03/2020 (Fri) 20:08:02 [Preview] No. 18
Kion vi faros malsame ĉi tiu jaro?

Mi provos ne fumi tiel multe


Anonymous 01/03/2020 (Fri) 20:24:14 [Preview] No.19 del
Mi provos manĝi malpli...


Anonymous 01/01/2024 (Mon) 21:43 [Preview] No.373 del
Feliĉan novjaron al ĉiuj kiuj ankoraŭ kredas je la tempo.


Anonymous 01/08/2024 (Mon) 13:08 [Preview] No.378 del
Mi decidis ke lunde kaj vendrede mi interretumos ne en la propra nacia lingvo, por devigi min ekzerciĝi pri iu alia lingvo.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return