/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(874.59 KB 354x193 1528822524584.gif)
Anonymous 10/05/2022 (Wed) 15:23 [Preview] No. 306
>tiu sento kiam tiu ĉi retejo estas morta
>tsk aliaj Esperantaj retejoj, kiujn mi trovis, estas fekaj


Anonymous 11/13/2022 (Sun) 10:39 [Preview] No.316 del
Via panjo estas morta


Anonymous 11/13/2022 (Sun) 12:18 [Preview] No.317 del
>>316
Via ankaŭ estas, ĉar ŝin mi tro fikis per mia granda nigra kaco


Anonymous 01/02/2023 (Mon) 22:09 [Preview] No.332 del
>tsk aliaj Esperantaj retejoj, kiujn mi trovis, estas fekaj
Kiujn aliajn retejojn vi trovis?


Anonymous 01/04/2023 (Wed) 09:47 [Preview] No.334 del
Discordo mortigis la forumojn. Sociaj retoj mortigis la TTT-on.


Anonymous 01/09/2023 (Mon) 18:19 [Preview] No.347 del
>>332
Discord grupojn, reddit paĝojn kaj aliajn forumojn, kie homoj nur parolas pri la lingvo mem kaj nenio alia (ofte en la Angla)


Anonymous 01/09/2023 (Mon) 21:30 [Preview] No.352 del
>>347
Terure! Bonŝance tiu ĉi forumo ekzistas por diskuti animeajn mamojn.


Anonymous 01/10/2023 (Tue) 20:33 [Preview] No.355 del
(47.53 KB 640x850 1541602149721.jpg)
>>352
bazita
>>354
se mi memoras ĝuste, estas iom da Esperantaj doujinshi-oj ĉe sadpanda


Anonymous 01/11/2023 (Wed) 17:49 [Preview] No.358 del
>>354
Ni povus filmi pornon nian propran. Hehe, mi nur ŝercas... escepte se...?Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return