/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(24.18 KB 700x394 FUQ2xg2WUAIb9Pa.jfif)
Anonymous 10/12/2022 (Wed) 14:38 [Preview] No. 307
Saluton, ĉu iu estas ĉi tie? Mi estis aktiva esperantisto en la en la esperanta komunumo sed mi lasis mian esperantan agadon. Nun mi volas reaktivi mian esperantan agadon sed mi trovas ke 8chan estas fermita kaj aliaj esperantaj bildtabuloj ankaŭ estas fermitaj. Ĝi ne gravas se mi estus la unika ulo ke alŝutas aferoj ĉi tie sed mi iomete volas aktivigi la esperantan retan movadon.


Anonymous 10/14/2022 (Fri) 21:09 [Preview] No.308 del
Mi kontrolas tiun ĉi lokon kelkfoje, sed kiel vi povas vidi ĝi estas morta.
Persone mi ne zorgas multe pri ia politika movado, sed ŝatus mi lokon, kie mi simple povus paroli la lingvon. Sed bedaŭrinde Esperanto ne estas populara ĉe bildforumoj kiel ĉi tiu, verŝajne pro la juda influo, kaj mi neniam trovis iun ajn aliajn bonajn retejojn, nur retejaĉojn kiel Reddit, Discord ktp.
La solan lokon mi konas, kie oni povas trovi Esperantistojn sur bildforumoj estas /lang/ ĉe 4chan /int/, estas kelkaj kiuj kelfoje afiŝas tie. Sed se ni afiŝas pli tie ĉi, eble ankaŭ pli da homoj venos.


Anonymous 10/17/2022 (Mon) 17:09 [Preview] No.309 del
>>308

Ho mi vidas, en ĉi tiu tempo turistaj esperantistoj el sudameriko vizitis nin en mia lando kaj mi povis praktiki esperanton sed mi ŝatus praktiki esperanton en la interreto.


Anonymous 10/20/2022 (Thu) 14:13 [Preview] No.310 del
>>309
Kiel? Per Pasporta Servo? Mi persone neniam renkontis Esperantistojn realvive


Anonymous 10/30/2022 (Sun) 13:07 [Preview] No.311 del
>>309
Ni povas paroli ĉi tie. Diru ion interesan al ni.


Anonymous 02/08/2023 (Wed) 20:19 [Preview] No.370 del
Mi provos afiŝi ion ĉiutage.


Anonymous 12/07/2023 (Thu) 11:05 [Preview] No.372 del
>>370
Afiŝu vian piĉon, piĉuloTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return