/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 01/06/2023 (Fri) 22:27 [Preview] No. 340
Mi pentas ne vere lerni dum miaj lernejaj jaroj, mi ĵus memorigis ĉion antaŭ la ekzameno kaj forgesis ĉion tuj poste. Nun mi scias preskaŭ nenion.


Anonymous 01/09/2023 (Mon) 10:54 [Preview] No.345 del
Forgesi kaj ne scii estas malsamaj. La scio ĉiam ekzistas en via cerbo sed ne la vojo por atingi ĝin.


Anonymous 01/09/2023 (Mon) 18:21 [Preview] No.348 del
la scio, kiun oni lernas el lernejo, plejparte estas senutila ĉiuokaze. Mi lernis pli per la interreto kaj ĝeneralaj vivspertoj


Anonymous 01/10/2023 (Tue) 22:24 [Preview] No.356 del
>>348
Ĉu vi neniam estis en situacio, ke homoj parolis pri temo kaj vi memoris ke vi iam studis ĝin en lernejo, sed vi jam forgesis ĉion kaj nun vi aspektas stulta kaj neinformita? Oni el la homoj fojfoje eĉ dirus "sed ĉiuj lernis pri tio en lernejo" ktp.


Anonymous 01/11/2023 (Wed) 15:35 [Preview] No.357 del
>>356
Tio neniam okazis al mi, verdire. Sed se vi tiel facile forgesis la tutan temon, ĝi verŝajne ne estis utila por via vivo. Ekzemple; ĉiuj en mia lando lernas la Francan en lernejo, kaj poste ĉiuj forgesas ĝin ĉar ĝi neniam estas uzata post la lernejo.
Kaj vi lernis Esperanton, ĉu ne? Legi librojn aŭ retpaĝojn, spekti dokumentfilmojn ktp. estas pli facile ol lerni lingvon, Do vi certe kapablas lerni se vi volas.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return