/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(6.95 MB 1329x3868 Animeoj Vintro 2023.png)
Anonymous 01/18/2023 (Wed) 21:29 [Preview] No. 366
Animeo ŝajnas esti populara temo ĉi tie, do kiujn vi ĉiuj spektas sezone ĉi, kaj kion vi pensas pri ili ĝis nun?


Anonymous 01/21/2023 (Sat) 21:46 [Preview] No.367 del
Kutime mi nur rigardas tiujn kiuj estas jam finita ĉar mi ne ŝatas atendi.


Anonymous 01/23/2023 (Mon) 21:03 [Preview] No.368 del
(191.46 KB 220x165 1663705440424798.gif)
>Nagatoro
>Onimai
>Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta.
Ili estas aĉaĵoj, sed ĝueblaj aĉaĵoj.
Mi ankaŭ atendas ankoraŭ la lastan epizodon de Isekai Ojisan (fek' al la Ĉinoj).
>>367
De la lasta sezono aŭ pli malnovajn?


Anonymous 01/31/2023 (Tue) 18:20 [Preview] No.369 del
>>368
Mi ne ŝatas komenci novan serion, do plej ofte mi bazas mian elekton sur rekomendoj de homoj kiujn mi konas kaj fidas. Se estas sekvaĵo de io kion mi antaŭ vidis kaj ĝuis, kompreneble mi spektos tion. Lastatempe mi spektis Made in Abyss, unufoje, de la komenco.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return