/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(183.06 KB 640x640 perdita_generacio.jpg)
Esperanta muziko Anonymous 01/18/2024 (Thu) 19:54 [Preview] No. 398
Saluton verdaĉananoj, kiuj estas viaj plej ŝatataj esperantlingvaj muzikgrupoj? La mia estas La Perdita Generacio!


Anonymous 01/19/2024 (Fri) 20:30 [Preview] No.399 del
>>398
Mi treege ŝatas LPD sed eble iom pli plaĉas al mi Kajto. Ankaŭ Dolchamar estas tre bona.


Anonymous 01/20/2024 (Sat) 10:30 [Preview] No.401 del
Mi ŝatis la unuan albumon de BaRok' Projekto, sed mi ne aŭskultis iliajn aliajn verkojn. Mi ne aŭskultas multe da esperantlingva muziko.


la fekisto 01/21/2024 (Sun) 02:02 [Preview] No.402 del
mi ŝatas fek' al Esperanto


Anonymous 01/21/2024 (Sun) 10:49 [Preview] No.403 del
>>402
Ĉi tiu? https://youtube.com/watch?v=4S-I3BEHPec [Embed]


Anonymous 01/22/2024 (Mon) 19:01 [Preview] No.406 del
>>403
Ĉu estas alia kanto sub tiu titolo, al kiu ri eble aludus?


Anonymous 01/22/2024 (Mon) 19:33 [Preview] No.407 del
>>406
Tio estas kanto sed la demando estis pri muzikgrupoj. Certe devas esti muzikgrupo tiel nomita, ne eblas ke iu miskomprenis tion, kio estis skribita en la unua afiŝo.


Anonymous 01/29/2024 (Mon) 12:05 [Preview] No.409 del
Temas pri specifa kanto, sed lastatempe ĉi tiu tre plaĉas al mi, kaj eble plaĉos al aliaj virinoj
https://youtube.com/watch?v=IC4ozrGobOY [Embed]


8c01ed Anonymous 02/16/2024 (Fri) 11:42 [Preview] No.413 del
>>410
Ĉu la teksto troveblas? Mi ne tute klare aŭdas ĉion.


Anonymous 02/16/2024 (Fri) 16:45 [Preview] No.414 del
(1.28 MB 1280x720 kanako.png)
>>413
Laŭ la fort',
kaj mole vi min brakumus,
via spira voĉ',
ĝi lasis min soriri tuj en la feliĉ'.
En la sonĝ',
plu daŭre mi ja resti volus.
ĉe mi estu vi,
ĉe mi restu vi.
En favor' de vi kaj mi,
pro la ruband' ĝi ŝvebas.
Se vi estos ie,
mi kondukos min tien.

Venas al vi mi ja.
Venas al vi mi ja.
Tra la baro de la mond',
mi venas al vi.
Mian vivon en estant',
la tuton nur por vi.
Iel tiel ĉiel,
mi vin amos pli.

Laŭ la sort'
aŭ la destin' mi vin tre konus,
via milda voĉ',
ĝi lasus min bangiĝi tuj en la beat'.
Je la tikliĝe,
nu, nia ĝoj' bonus.
Ĉe vi estu mi,
ĉe vi restu mi.
En favor' de vi kaj mi
la pasi' ĝi ŝvelas.
Se vi vivos ie juliame.

Venos al vi mi ja,
venos al vi mi ja.
Se la baro de la mond'
dismetos nin fatale,
mian vivon en estont'
la tuton nur por vi.
Iel tiel ĉiel,
mi vin amos pli
Venos al vi mi ja,
venos al vi mi ja.
Se la baro de la mond'
dismetos nin fatale.
mian vivon en estont'
la tuton nur por vi.
Iel tiel ĉiel,
mi vin amos pli
Iel tiel ĉiel,
mi vin amos pli
Iel tiel ĉiel,
mi vin amos pli.


Anonymous 02/19/2024 (Mon) 17:01 [Preview] No.415 del
>>414
Multan dankon, samideano.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return