/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(137.01 KB 1048x1058 Esperanto_senlime.svg.png)
Esperanto Senlime Anonymous 05/20/2024 (Mon) 17:54 [Preview] No. 443
https://youtube.com/watch?v=J-_H9WFpnlI [Embed]
Kion vi pensas pri ĝi?


Anonymous 05/24/2024 (Fri) 19:04 [Preview] No.444 del
>>443
Mi ne jam spektis. Ĉu ĝi estas spektinda? Kiom ofte eldoniĝos novaj epizodoj?


Anonymous 05/25/2024 (Sat) 17:15 [Preview] No.445 del
Dua epizodo:https://www.youtube.com/watch?v=UFOXs-_xiVw

>>444
Semajne. Ĝi estas iom konfuza sed eblas ke tio estas ĉar mia esperantokapablo ne estas sufiĉe bona.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return