/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.65 MB 1280x2100 legamata knabino.png)
Anonymous 12/28/2019 (Sat) 21:45:55 [Preview] No. 8
Ĉu vi jam legis la Fundamenton hodiaŭ?


Anonymous 12/28/2019 (Sat) 22:03:14 [Preview] No.9 del
Ĉiumatene, kara


Anonymous 12/29/2019 (Sun) 12:50:54 [Preview] No.10 del
(940.85 KB 1600x992 1577549438850.png)
Ĉu vi ne scias kiel frapi?!


Anonymous 12/29/2019 (Sun) 22:58:42 [Preview] No.12 del
>>10
Tute ne, kaj fakte mi venass por manbati vin denove kara


Anonymous 12/30/2019 (Mon) 09:36:12 [Preview] No.14 del
>>12
Bonvole ne ĉikanu la knabinojn!


Anonymous 12/30/2019 (Mon) 23:49:36 [Preview] No.17 del
>>14
Mi faras io ajn kion mi volas!


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 00:47:16 [Preview] No.35 del
(604.70 KB 900x719 1528172180080.jpg)
Ne, sed mi legis PMEGn hodiaŭ.

Mi kontrolis, kaj ŝajne ne estas regulo malpermesante la vorton "TIOJ", do mi nun uzos tiun-ĉi vorton.


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 00:49:12 [Preview] No.36 del
>>10
la vizaĵ' de Zamenhof estas en tre notinda loko


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 04:03:09 [Preview] No.44 del


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:17:37 [Preview] No.51 del
>>44
Mi ne vidis ĉi-tion antaŭe! Kia bonaĵo!

Ĝi estas tute simile al la normala Biblio laŭ tio, ke Dio ankoraŭ estas malbona, kruelega, grand-skale mortigema, rasisma, fiaĵo.


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 18:48:18 [Preview] No.53 del
Mi ne legis ĝin ĉar ĝi dormigas min.


Anonymous 02/04/2021 (Thu) 21:33:12 [Preview] No.84 del
>>53
Legu ĝin post vi enlitiĝo.


Anonymous 06/17/2021 (Thu) 07:06:17 [Preview] No.109 del
> Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono.
Kia fia libro, mdr


Anonymous 01/12/2023 (Thu) 22:20 [Preview] No.359 del
Ni bezonas pli da bildojn tiajn por propagandi


Anonymous 01/12/2024 (Fri) 20:48 [Preview] No.383 del
(209.69 KB 724x1024 z.jpg)
(209.69 KB 724x1024 z.jpg)
Mi memoras bildon similan al tiu ĉi, sed mi ne povas trovi ĝin, do mi rekreis ĝin.


Anonymous 01/12/2024 (Fri) 20:50 [Preview] No.384 del
>>383
Mi ne intencis afiŝi ĝin duoble...Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return