/knsmrg/ - Kauno merginų gidas

Čia diskutuojame, paliekame atsiliepimus apie Kauno plaštakes

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(199.07 KB 730x1582 IMG_20220815_153002.jpg)
Smulki latina Anonymous 08/15/2022 (Mon) 12:36 [Preview] No. 326
Liekna. Krūtinė nedidelė. Kalba tik savo kalba, ispanų ar portugalų. Tai pabendrauti labai neteko. Liestis leidžia. Sex standartinis, oral nedarė, bet ir nenorėjau, užlipo iškart.. Šiaip tokia maloni..padejuoja, nors ir nenatūraliai. Toks jo, ant 7/10. Dėl egzotikos kartą ok. Dėl kartojimo rinkčiausi kažką kito..Top | Return | Catalog | Post a reply