/knsmrg/ - Kauno merginų gidas

Čia diskutuojame, paliekame atsiliepimus apie Kauno plaštakes

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(14.14 KB 319x525 karsti-pasimatymai.jpg)
Anonymous 09/05/2022 (Mon) 16:08 [Preview] No. 358
Kartais atsiranda ir veliau pradingsta sitas skelbimas
https://m.skelbiu.lt/skelbimai/karsti-pasimatymai-su-2-merginom-60929126.html
Kas buvot?


Anonymous 09/07/2022 (Wed) 10:32 [Preview] No.361 del
Man irgi idomu, ar buvote kas nors?


Anonymous 09/16/2022 (Fri) 10:13 [Preview] No.368 del
Ar tikras cia skelbimaa? Nenaudoja net whatshapp, ar buvote jau?


Anonymous 09/17/2022 (Sat) 04:57 [Preview] No.369 del
Tikras tikrai tekę tel kalbėt su ja buvau susitaręs konkrečiai, bet pasikeitė planai nenuvariau dabar gailiuosi. Chebryte gal kas buvot papasakokit įdomu ar verta lėkti o gal neprasimeciau kad nenuvariau :D :DTop | Return | Catalog | Post a reply