/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(1.22 MB 1200x1684 santa-zamenhof.png)
Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:06:14 [Preview] No. 47 [Reply] [Last 50 Posts]
Verku ion! Esperantujo havas maltro da originalajn verkojn por atingi la finan venkon. Ni kaj devas verki Esperante, kaj devas verki bonege. Eble se ni faros tion ĉi, pli normaluloj aliĝos nian ujon. Kion vi verkas pro la fina venko?


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:11:34 [Preview] No.48 del
(39.52 KB 720x961 1521711906043.jpg)
Kion venke verkis vi?


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:27:53 [Preview] No.52 del
>>48
Mi ŝatas murskribaĉi Esperante. Mi skribas "lernu.net" sur murojn en mia urbo. Kiam scivolemuloj vidos miajn skribaĉaĵojn, si eble eklernos. Mi bildiĝos ĝin je la sekva fojo, por afiŝi tie ĉi.


Anonymous 12/29/2020 (Tue) 21:58:26 [Preview] No.56 del
>>48
Mi verkis sur la pugo de vian panjon kun ĉuro mia


Anonymous 01/02/2021 (Sat) 09:13:45 [Preview] No.64 del
Spektu kaj ĝuu!
Verku finvenkewippĉjo 12/30/2019 (Mon) 18:45:38 [Preview] No. 15 [Reply] [Last 50 Posts]
Mi fikis viajn infanojn, iru ĉiuj kacon, fek al Esperanto!
1 post and 1 image omitted.


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 19:22:38 [Preview] No.46 del
>>43
>nur fikse
>nenio sed nur alia celo
>forviŝos al vi la fikon
>marku miajn fikajn vortojn
>Vi fikas morton, infano
>teninta vian fikan langon
>Vi fikas morton, knabo
Bonvolu ne uzi Google Translate. Precipe kiam ekzistas kulture adaptita versio en Esperanto:
Kian diablaĵon vi ĵus diris pri mi, idioto-idisto? Jam legeblas en la Fundamento, ke mi estas la unua-ranga soldato elektita de la Finvenkista Esperanta Komitato por protekti la tombejon de Lia Moŝta Zamenhof kontraŭ la atakado de 300 volapukistoj de mi plene mortigitaj? Mi speciale scipovas mensajn atakojn; nur mi povis elmondigi Kabe-on. Por mi vi estas nur plia murdoto. Mi neniigos vin pli precize ol kiom precize PMEG priskribas la gramatikon, mi ĵuras al vi je la barbo de Nia Unua Verdulo. Vi pensas, ke interrete vi povas diri tion kaj eviti min. Ĉi-momente mi kontaktas la kaŝitan duan UEA-on, kies spionaro nun serĉas la spurojn de via interreta adreso.
Venas ne facila vento, sed nur glavo sangon soifanta. Mia kolegaro eterne militanta povas esti ie ajn, iam ajn por mortigi vin sepcent-maniere nur mane. Krom mia granda korpa kapablaro, mi havas ankaŭ ĉiujn armilojn koletitajn por atingi la Finan Venkon fini vian kompatindan estadon. Se vi nur scius kian kolektiĝon de batalantoj via eta diro kreus! Eble vi ne elbuŝigus tian fian malverdaĵon. Vi kaj via peko kiel feko forpurigendas.

Por eterna ben' efektiviĝos.


Anonymous 12/28/2020 (Mon) 05:13:15 [Preview] No.49 del
>>46
Ŝajne ri ne devis mane traduki se retulojn kiel vi faras ĝin por ri.


Anonymous 12/29/2020 (Tue) 17:00:39 [Preview] No.54 del
>>49
Ne mi tradukis. Ĝi jam ekzistas.


Anonymous 12/30/2020 (Wed) 23:07:15 [Preview] No.62 del
>>49
>ri
mortiĝu vin mem, riista fekulo
Ne estas virinoj rete


Anonymous 12/31/2020 (Thu) 01:46:15 [Preview] No.63 del
>>62
Jen kontraŭekzemplo.Telegrama Liberejo Anonymous 01/10/2020 (Fri) 06:59:24 [Preview] No. 20 [Reply] [Last 50 Posts]
Bonvenu al telegrama grupo @Liberejo!
Ĉiuj diskutoj estas permesataj, nenia moderigo.
La aliĝligilo estas https://t.me/liberejo


Anonymous 01/10/2020 (Fri) 18:14:23 [Preview] No.21 del
Mi ne uzas telegramon.


Anonymous 01/10/2020 (Fri) 23:08:38 [Preview] No.22 del
>>21
>"Esperantisto" kiu ne uzas Telegramon
Mortigu vi mem


Anonymous 01/11/2020 (Sat) 11:18:48 [Preview] No.23 del
(45.22 KB 720x480 mpv-shot0092.jpg)


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 01:15:19 [Preview] No.42 del
>>22
>Mortigu vi mem
Vi faru tion.

Telegramo aĉegegegas. Estas nenia kialo kredi je ĝin, ĝi estas bazita en Ruslando (malbona lando por datumsekureco). Ankoraŭ, ĝi estas fermkodita, do oni ne eĉ povas kontroli ĉu a ciferon funkcias.

Kial Esperantistoj estas tiel stultaj kaj uzas malbonajn programojn?

Almenaŭ uzu 'Signal' aŭ 'Tox' aŭ 'matrix.org' aŭ io kiu estas pruvebla ne malbona.Anonymous 12/29/2019 (Sun) 22:19:38 [Preview] No. 11 [Reply] [Last 50 Posts]
Kiom merda estas Verda?


Anonymous 12/30/2019 (Mon) 23:47:34 [Preview] No.16 del
Kiom da? Via panjo, paĉjo kaj hundo


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 00:52:59 [Preview] No.37 del
Mi supozas ke ĉiu ajn povas proponi novan ŝanĝon, sed oni bezonas ĉiun alian por starigi tiun ŝanĝon.

Mi jam uzas 'ri' kaj 'iĉo'/'ino', sed mi ne komprenas kial eĉ uze 'ĉjo' aŭ 'jo'.(10.49 KB 68x158 nekonata skribo.png)
Saluton al ĉiuj! Anonymous 12/24/2020 (Thu) 14:02:39 [Preview] No. 28 [Reply] [Last 50 Posts]
Mi antaŭe spertis multajn bonajn diskutojn en Verda-chan, kaj mi ĝojas vidi, ke ĝi reestiĝis! Espereble ni povos pliaktivigi ĝin!


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:37:37 [Preview] No.31 del
Vere, kara, sed kiel ni akiros pli E-istojn? Ni bezonas uzantojn por diskutaĵo.


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:40:19 [Preview] No.32 del
>>31
Parolu pri ĝi al viaj amikoj aŭ en komunumoj, kiujn vi frekventas?


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:51:46 [Preview] No.33 del
>>32
Bona ideo, sed mi opinias ke vi kaj mi venis el la sama komunumo, ĉar ni ambaŭ afiŝas tie ĉi samtempe. Do eble mezbona ideo.Jen nova jaro Anonymous 01/03/2020 (Fri) 20:08:02 [Preview] No. 18 [Reply] [Last 50 Posts]
Kion vi faros malsame ĉi tiu jaro?

Mi provos ne fumi tiel multe


Anonymous 01/03/2020 (Fri) 20:24:14 [Preview] No.19 del
Mi provos manĝi malpli...