/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Kronviruso aŭ zombiviruso? Verdulo 01/03/2021 (Sun) 15:54:00 [Preview] No. 67 [Reply] [Last 50 Posts]
Ĉu vi preferas la kronviruson aŭ zombiviruson?


Anonymous 01/03/2021 (Sun) 19:39:57 [Preview] No.68 del
>>67
Nepre la kronviruso, eĉ se ĝi metis nin en kaĉon ĝi ne kolapsigas la socion.


Anonymous 02/12/2021 (Fri) 22:21:06 [Preview] No.91 del
(134.56 KB 904x680 DVb8LFTUMAAEexp.jpg)
Bedaŭrinde la kronviruso ne sukcesis mortigi min, mi bezonas la zombivruson.


Anonymous 06/05/2021 (Sat) 18:36:54 [Preview] No.100 del
>>67
la kronviruso


Anonymous 07/05/2021 (Mon) 07:04:40 [Preview] No.111 del
Ŝajnas ke ni travivis la kornvirusan epidemion. Eble ĝi rekomenciĝos en la aŭtuno.


Anonymous 08/17/2021 (Tue) 23:57:57 [Preview] No.136 del
la kronviruso(143.44 KB 660x750 klf.jpg)
Anonymous 07/17/2021 (Sat) 08:57:50 [Preview] No. 115 [Reply] [Last 50 Posts]
Meznote, sercante interreton mi trovis ligilon al freneza Afrika religiemulo kiu multe mencias Esperanton en sia libro:
https://ubuntuan.files.wordpress.com/2018/06/isibani-the-ubuntu-bible-2.pdf


Anonymous 07/17/2021 (Sat) 18:22:02 [Preview] No.118 del
> ubuntu bible
Ĉu vi certas ke ne temas pri GNU/Linukso?


Anonymous 08/10/2021 (Tue) 16:57:46 [Preview] No.130 del
g(21.01 KB 512x512 unnamed.png)
libroj Anonymous 07/26/2021 (Mon) 13:53:10 [Preview] No. 119 [Reply] [Last 50 Posts]
sendu librojn de io ajn kaj en ĉiuj lingvoj

>traducir títulos


Anonymous 07/31/2021 (Sat) 13:12:37 [Preview] No.121 del
Mi havas nenion, ĉar mi preferas paperon. Sed escepte mi serĉas ekzemplerojn de Tinĉjo.


Anonymous 08/03/2021 (Tue) 17:49:03 [Preview] No.127 del
>>126
ili estas en la hispana


Anonymous 08/08/2021 (Sun) 11:42:15 [Preview] No.129 del
>>127
> de io ajn kaj en ĉiuj lingvojAnonymous 02/09/2021 (Tue) 20:31:03 [Preview] No. 90 [Reply] [Last 50 Posts]
Kio okazis al ŝiaj manoj?(68.28 KB 640x640 pongo.jpg)
Kiom da anoj de Verda-Chan estas sume? Anonymous 01/09/2021 (Sat) 23:11:43 [Preview] No. 72 [Reply] [Last 50 Posts]
Vidante la malaktivecon de Verda-Chan(kiel preskaŭ ĉiuj esperantistaj retlokoj) malfeliĉe mi pensas ke ni estas apenaŭ 7-10 afiŝantoj/vizitantoj kaj malpli ĉi tie. Kompare kun AEB, Verda-Chan estas tro malaktiva kaj havas multe da kapablo por esti estonteca ega retloko por malsamaj esperantistoj(ĉefe malbajzuoj). Proponu ideojn por reaktivigi Verda-Chan.

(la bildo ne rilatas)
3 posts omitted.


Anonymous 01/31/2021 (Sun) 16:54:48 [Preview] No.77 del
Mi kredis ke tiu ĉi retpaĝo mortis.


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 07:10:21 [Preview] No.85 del
Nur estas du anoj kiuj faris cxiujn la afisxojn cxi tie. bedauxrinduloj


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 17:43:17 [Preview] No.86 del
>>85
Ĉu? Ĉu krom mi estas nur vi?


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 19:53:06 [Preview] No.87 del
>>85
Verdire mi eĉ ne parolas la lingvon, mi uzas na Google Translate por kompreni kion estas skribita tie ĉi.


Anonymous 02/06/2021 (Sat) 04:24:27 [Preview] No.88 del
>>86
Midzu min samideano. Por la bono de cxi retejo kaj AEBSUFERO AAAAAAAAAAAHHHHHHH Anonymous 02/03/2021 (Wed) 22:09:48 [Preview] No. 82 [Reply] [Last 50 Posts]
Mi ne memoras lastan fojon kiam mi fikis...

Jam pasis pli ol jaron, mi pensas.

Mi ne scias kion fari, onani malaĉas sed...


Anonymous 02/04/2021 (Thu) 07:43:50 [Preview] No.83 del
(44.51 KB 906x241 malnova verda-chan.png)
Ho, mi memoras vin.


Anonymous 01/10/2024 (Wed) 07:45 [Preview] No.380 del
test


Anonymous 01/10/2024 (Wed) 07:45 [Preview] No.381 del
denove(875.95 KB 540x304 978.gif)
Anonymous 01/18/2020 (Sat) 17:33:07 [Preview] No. 24 [Reply] [Last 50 Posts]
La volupto esti enĉurata.


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 01:04:34 [Preview] No.40 del
mi.. mi nur volis afiŝi pri/en Esperanto...
mi.. mi ne atendis tian fiaĵon


Anonymous 12/30/2020 (Wed) 05:30:28 [Preview] No.59 del
>>24
*enĉurita


Anonymous 12/30/2020 (Wed) 22:18:52 [Preview] No.61 del
>>40
Iu seksperfortos vin se vi ne afiŝas fiaĵojn


Anonymous 02/01/2021 (Mon) 17:30:01 [Preview] No.80 del
>>59
Kial? Temas pri la sento dum la ĉurado, ĉu ne?Konataj Esperantistoj Anonymous 12/25/2020 (Fri) 01:08:19 [Preview] No. 41 [Reply] [Last 50 Posts]
Mi tenadas liston da famaj Esperantistoj por montri al normaluloj ke ĝi ne estas tute mortita lingv'.

Je mia listo havas mi:
* William Auld
* Ho Chi Minh
* Robert Cecil
* J. R. R. Tolkein
* Leo Tolstoy
* Jules Verne
* Pope John Paul II
* William Shatner
* George Soros
* Charlie Chaplin
* Fidel Castro

Ĉu iu ajn mankas?


Anonymous 12/30/2020 (Wed) 05:29:32 [Preview] No.58 del
Ĉu efektive ĉiuj estis esperantistoj?


Anonymous 12/30/2020 (Wed) 22:17:41 [Preview] No.60 del
>>58
Tute ne


Anonymous 01/31/2021 (Sun) 16:59:18 [Preview] No.78 del
Mi.(7.11 MB 526x750 b935c55.gif)
Reklamadu verdaĉanon kaculoj! Anonymous 01/12/2021 (Tue) 19:38:59 [Preview] No. 75 [Reply] [Last 50 Posts]
Iru eksteren kaj faru reklamadon por ke la bildforumo aktiviĝu, ni bezonas pliajn kaculojn ĉi tie(149.64 KB 637x915 ne.jpg)
Kontraŭ-reformema fadeno Anonymous 01/05/2021 (Tue) 03:19:55 [Preview] No. 69 [Reply] [Last 50 Posts]
Elkorajn Salutojn al ĉiuj pravaj esperantistoj.
Ĉi fadene ni diskutos kiel ni povas elradikigi kaj finekstermi abomenaĵojn nomatajn "reformoj", kaj revenigi estinda gloro al nia kara lingvo.
Ĉia nia kredo en l'Fundamento. Ek!


Anonymous 01/05/2021 (Tue) 03:26:20 [Preview] No.70 del
ups, mi fuŝetis:
*revenigi estindan gloron


Anonymous 01/09/2021 (Sat) 19:51:57 [Preview] No.71 del
"Ri" ne estas reformo, nur nova vorto.