/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.93 MB 192x144 rtl klasyk irdy.webm)
Anonymous 06/15/2022 (Wed) 18:24:43 [Preview] No. 27089
anoni jak hakować czyli
jak włamać się na stronę, ddos, etc
jedyne co umiem to złamanie hasła w windzie przez hiren boota


Anonymous 06/16/2022 (Thu) 17:43:43 [Preview] No.27090 del
bump


Geofencing 06/21/2022 (Tue) 04:37:43 [Preview] No.27093 del
>>2708
Ruscy stażyści z FSB udający "nieuchwytnych nastolatków za Torem" pogibli na Ukrainie. Nie ma komu manipulować naiwnymi gówniarzami z Polski. Nikt Ci nie odpisze, bezpański piesku, szukający właściciela.Top | Return | Catalog | Post a reply